Müügitingimused

 1. Müügitingimuste kehtivus

  1. Müügitingimused kehtivad grynfoto.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja A/s Grün & Wald (edaspidi Veebipood grynfoto.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
  2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad grynfoto.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
  3. Veebipood grynfoto.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel grynfoto.ee
 2. Hinnainfo ja makseviisid

  1. Kõik veebipoes grynfoto.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
  2. Veebipoes grynfoto.ee on võimalik ostu eest tasuda Eurodes (€).

   Makseviisid:

   1. Swedbank, SEB, LHV, Luminori või COOP pangalingid või Pocopay, mida pakub Maksekeskus AS.
   2. Arve alusel tasumine
  3. Arvega tasumisel kehtivad hinnad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).
  4. Ostudel, mille kogusumma jääb alla 49euro, lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. (SmartPost 3,59 eurot)
  5. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja A/s Grün & Wald vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
  6. Veebipood grynfoto.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel grynfoto.ee
 3. Tellimuse vormistamine

  1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
  2. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.
  3. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise ning maksmise viis. Seejärel „Estita tellimusˮ. Seejärel suunatakse teid Maksekeskuse keskkonda, kus saate teostada makse läbi valitud pangalingi.
  4. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
  5. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 9.00−17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul.
 4. Müügilepingu jõustumine

  1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood grynfoto.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood grynfoto.ee poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood grynfoto.ee-le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.
  2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
  3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.
 5. Kohaletoimetamine

  1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood grynfoto.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
  2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
  3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
  4. Veebipood grynfoto.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood grynfoto.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.
 6. Tagastamisõigus

  1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (olenevalt toodetest või teenustest ei pruugi Tarbijal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama VÕS § 53 lg 4). Taganemisavalduse tüüpvorm on toodud veebipoe grynfoto.ee kodulehel.
  2. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
  3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab veebipoe grynfoto.ee kodulehelt ning saata see aadressile enekrinal@grynfoto.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. 
  4. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale. 
  5. Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood grynfoto.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.
  6. Veebipood grynfoto.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
 7. Vääramatu jõud

  1. Veebipood grynfoto.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood grynfoo.ee ei saanud mõjutada või ette näha.
 8. Isikuandmete töötlemine

  1. A/s Grün & Wald on vastutav isikuandmete töötleja.
  2. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress).
  3. Veebipoel grynfoto.ee on õigus edastada maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekskus AS-le.
  4. Veebipoel grynfoto.ee on õigus edastada tarne teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Itella Estonia OÜ.
  5. Veebipoel grynfoto.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale. 
  6. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
  7. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel grynfoto.ee 
  8. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.
 9. Pretensioonide esitamise kord

  1. Veebipood grynfoto.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
  2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood grynfoto.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. 
  3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
  4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood grynfoto.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood grynfoto.ee.
  5. Veebipood grynfoto.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena. 
  6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile enekrinal@grynfoto.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
  7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
  8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
  9. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt grynfoto.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel grynfoto.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood … ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

  1. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel , Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.